PAGHAHANAP NG PALECO NG MGA BAGONG SCHOLARS


Ang scholarship grant ay isa sa mga pribilehiyong maaaring matamo ng mga miyembro ng PALECO. Ito ay nakalaan para sa anak ng mga regular na member-customer-owners o MCOs nito. Kaugnay rito, noong Disyembre 2017, sa ginanap na pagpupulong ng mga Hunta Direktiba at pinagtibay ng Board Resolution No. 213, series of 2017 ay tuluyang naaprubahan ang Revised Implementing Guidelines on Scholarship Grant for Member-Customer-Owners’ Dependents.

Naging pagbabago rito ay ang pagdami ng bilang ng mga maaaring maging scholars ng PALECO. Matatandaan na dahil sa ginanap na re-districting ay nadagdagan ang mga distrito – mula sa siyam (9) ay naging labing-isa (11). Sa panuntunan ng paghahanap ng mga scholars, binibigyan ng dalawang slot kada distrito at pupunuan ito ng dalawa pang slot para sa may pinakamataas na grado mula sa lahat ng aplikante na kukuha ng qualifying exam. Sa pagbabagong ito, mula dalawampu (20) ay may dagdag na apat (4) o dalawamput’ apat (24) na ang maaaring maging scholars ng PALECO simula sa taong 2018. Dahil dito, narito ang mga distritong pagkukunan ng mga scholars:Sa kabuuhan ay may dalawampung (20) bakante na hahanapan ng magiging scholar. Ang kwalipikasyon para dito ay ang mga sumusunod:

1. pagiging active regular MCO ng mga magulang sa loob ng isang taon o higit pa at hindi lumabag sa mga polisiya ng PALECO tulad sa pagpataw ng surcharge, naputulan ng linya, at hinggil sa pagnanakaw ng kuryente;
2. ang aplikante ay dapat may edad na hindi tataas sa dalawampu, mayroong gradong hindi bababa sa 85 percent, at kabilang sa upper 10 percent ng klaseng magsisipagtapos na sertipikado ng eskuwelahan;
3. at kailangan ring magsumite ng Certificate of Good Moral Character at Income Tax Return (ITR) ng mga magulang na nagpapakitang hindi tataas sa halagang P120,000.00 ang taunang kita.

Ang huling araw ng pagsumite ng mga nabangggit na dokumento ay sa Mayo 15, 2018, samantala, nakatakda naman sa Mayo 18, 2018 ang qualifying examination. Tanging ang mga nakapasa lamang sa inisyal na pagsusuri ang makakasama sa pagkuha ng qualifying examination.

Ang scholars ng PALECO ay maaari lamang kumuha ng mga kurso sa kolehiyo na kaugnay sa Engineering, Business, Accountancy, Information Technology, at Communication sa mga pampublikong paaralan na matatagpuan sa Lalawigan.

Ang scholarship grant ay may dalawang kategorya – Full at Partial Scholarship. Ang Full Scholarship ay dapat magmantini ng total average na hindi bababa sa 2.0 o 86 percent at walang bagsak na grado kada semestre. Samantala, sa Partial Scholarship naman ay dapat hindi bababa sa 2.25 o 83 percent at wala ring bagsak na grado. Narito ang mga pribilehiyong maaaring matamo:

Full Scholarship
1. Books at Miscellaneous Allowance na hindi tataas sa P3,000.00 kada semestre;
2. Monthly Allowance na P2,000.00;
3. at dalawang set ng school uniform para sa unang semestre nang unang taon, at isa naman kada susunod na semestre.

Partial Scholarship
1. Books at Miscellaneous Allowance na hindi tataas sa P1,500.00 kada semestre;
2. Monthly Allowance na P1,000.00;
3. at dalawang set ng school uniform para sa unang semestre nang unang taon.

Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan sa Member Services Department sa Punong Tanggapan ng PALECO at gayundin sa mga Satellite Offices para sa mga munisipyo.


Posted: March 07, 2018
A member-customer-owner focused electric cooperative providing efficient, quality and reliable service consistent with mandated standards.
An internationally-certified electric cooperative admired for its exemplary performance, modern technology and poverty alleviating social programs by 2024.
Telephone No. : 433-2001
Globe Mobile No. : 09175532836
Smart Mobile No. : 09989937849
Palawan Electric Cooperative | North National Highway, Bgy Tiniguiban, Puerto Princesa City | Copyright©2018