BLACKOUT INFORMATION (COMMON TRANSFORMER-BGY. SAN MIGUEL)
Pansamantalang nagpatay ng common transformer sa bahagi ng Bgy. San Miguel para makapag palit ng poste.

Inaasahan na maibabalik ang kuryente bago mag tanghali.

Ang aming paumahin sa lahat ng naapektuhan.

Para sa report, katanungan at iba pang concern, maaari po kayong tumawag sa 433-2001/09175532836/09989937849.
Posted: April 25, 2018
A member-customer-owner focused electric cooperative providing efficient, quality and reliable service consistent with mandated standards.
An internationally-certified electric cooperative admired for its exemplary performance, modern technology and poverty alleviating social programs by 2024.
Telephone No. : 433-2001
Globe Mobile No. : 09175532836
Smart Mobile No. : 09989937849
Palawan Electric Cooperative | North National Highway, Bgy Tiniguiban, Puerto Princesa City | Copyright©2018