BLACKOUT INFORMATION (SOFRONIO ESPAƑOLA 2)
10:38 am pansamantalang nagpatay ng kuryente sa buong Munisipyo ng Sofronio Espanola. Ito ay upang mapalitan ang nasirang cutout sa Calasaguen Sectionalizing- ito ang dahilan kung bakit walang kuryente ang ibang bahagi ng S. Espanola.

Naibalik ang kuryente ng 10:50 am sa Sofronio Espanola.

Para sa report at katanungan, maaari po kayong tumawag sa area office sa 09505032094/09554326173.


Posted: May 25, 2018
A member-customer-owner focused electric cooperative providing efficient, quality and reliable service consistent with mandated standards.
An internationally-certified electric cooperative admired for its exemplary performance, modern technology and poverty alleviating social programs by 2024.
Telephone No. : 433-2001
Globe Mobile No. : 09175532836
Smart Mobile No. : 09989937849
Palawan Electric Cooperative | North National Highway, Bgy Tiniguiban, Puerto Princesa City | Copyright©2018