BAKIT MAHALAGA ANG MGA ELECTRIC COOPERATIVE SA PAGPAPABUTI NG ATING BUHAY AT PAGPAPAUNLAD NG BANSA
  1. Pinapanatili nito ang abot-kayang presyo ng kuryente.
    • Hindi nakatuon sa kita ang mga electric cooperative kumpara sa mga pribadong kumpanya na profit-oriented.

  2. Pinapahalagahan at binibigyang boses nito ang mga member-consumer-owners (MCO).
    • Itinuturing ng mga electric cooperative na kamay-ari ang mga gumagamit ng kuryente. Nakatatanggap sila ng mga benepisyo tulad ng dibidendo at patronage refund. Nabibigyan rin sila ng pagkakataong makapagtipun-tipon at makapahayag ng kanilang saloobin.

  3. Pinapailawan ng mga electric cooperative ang mga liblib na lugar sa presyong abot-kaya.
    • Sinumpaang misyon ng mga kooperatibang pang-enerhiya na pailawan ang mga kanayunan gaano man ito kalayo at kaliblib upang makatulong sa pagpapaunlad ng ating bansa.

PAANO MAPOPROTEKTAHAN ANG MAGAGANDANG LAYUNIN NG MGA ELECTRIC COOPERATIVE?

Suportahan ang #24 APEC PARTY-LIST upang magkaroon tayo ng kinatawan sa kongreso na siyang magsusulong ng interes nating mga member-consumer-owners sa pamamagitan ng paglikha at pag-amyenda ng mga batas.


Posted: February 26, 2019
A member-customer-owner focused electric cooperative providing efficient, quality and reliable service consistent with mandated standards.
An internationally-certified electric cooperative admired for its exemplary performance, modern technology and poverty alleviating social programs by 2024.
Telephone No. : 433-2001
Globe Mobile No. : 09175532836
Smart Mobile No. : 09989937849
Palawan Electric Cooperative | North National Highway, Bgy Tiniguiban, Puerto Princesa City | Copyright©2019