BLACKOUT INFORMATION (PORTION OF LIBIS ROAD)
2:16 pm pansamantalang pinatay ang kuryente sa portion ng Libis (Mula Pepsi hanggang dulo) para mag clearing ng kawayan.

Agad na ibabalik ang kuryente pagkatapos ng gawain. 3:43 pm naibalik ang kuryente sa portion ng Libis Road.

Para sa report at katanungan, maaari po kayong tumawag sa 433-2001/09175532836/09989937849.


Posted: October 16, 2017
A member-customer-owner focused electric cooperative providing efficient, quality and reliable service consistent with mandated standards.
An internationally-certified electric cooperative admired for its exemplary performance, modern technology and poverty alleviating social programs by 2024.
Telephone No. : 433-2001
Globe Mobile No. : 09175532836
Smart Mobile No. : 09989937849
Palawan Electric Cooperative | North National Highway, Bgy Tiniguiban, Puerto Princesa City | Copyright©2018