A:Payment for the electricity generated by NAPOCOR/PPGI/Delta P/DMCI and distributed by PALECO among its member consumers.(Napupunta sa NAPOCOR/PPGI/Delta P/DMCI bilang bayad sa kuryenteng ipinamahagi ng PALECO sa mga member-cosumers nito.)

B:Payment for the delivery of electricity from the NAPOCOR/PPGI/Delta P/DMCI power plant to PALECO distribution lines thru the high voltage transmission grids.(Napupunta sa NAPOCOR/PPGI/Delta P/DMCI. Bayad sa paghahatid ng kuryente mula sa power plant ng NAPOCOR/PPGI/Delta P/DMCI sa pamamagitan ng high voltage transmission grids papunta sa mga linya ng PALECO.)

C:Cost of lost electricity due to technical and non-technical losses as stipulated in RA No. 7832.(Halaga ng kuryenteng nawawala dahil sa mga technical at non-technical losses na itinakda ayon sa RA No. 7832.)

D:This is used by PALECO to maintain and repair its facilities used to provide service to its member-consumers.(Ang halaga ng singiling ito ay ginagamit ng PALECO para sa pagsasaayos ng mga pasilidad nito na nagdadala ng serbisyo sa ating lahat na mga member-comsumers.)

E:This cost is for the services provided by PALECO to its member-consumers such as billing, collection, customer assistance and many others.(Para sa serbisyo ng PALECO sa mga member-consumers nito gaya ng billing, collection, customer assistance at iba pa.)

F:This cost is for the maintenance of electric meter performed by PALECO.(Napupunta sa PALECO, para sa pagmementena ng mga metro ng kuryente.)

G:This amount is for missionary electrification and environmental charges forwarded to Power Sector Assets & Liabilities Management (PSALM). This is used to provide electricity to island provinces and remote areas including our province. It is also used to protect our environment such as water shed areas.(Napupunta sa PSALM. Binubuo ng missionary electrification at environmental charges. Ito ay ginagamit upang mapaabot ang daloy ng kuryente sa mga isla at mga liblib na lugar na kasama ang ating lalawigan. Ginagamit rin ito upang mapangalagaan ang kapaligiran tulad ng mga water shed areas.)

H:VAT Computation - prior to January 1, 2011

 • All entries are vatable except
  • missionary electrification;
  • and (2) environmental charges.
 • Surcharge is also subjected to VAT

VAT Computation - January 1, 2011 onwards

 • Only generation charge is subjected to VAT
 • Surcharge is still subjected to VAT

I:This includes the following:

 • Loan Condonation
 • Power Act Rate Reduction
 • Lifeline Rate (Discount), Subsidy: Provided as aid to residential consumers for consuming below 35 kWh and has no capacity to pay the entire amount of consumed electricity.
 • VAT
A member-customer-owner focused electric cooperative providing efficient, quality and reliable service consistent with mandated standards.
An internationally-certified electric cooperative admired for its exemplary performance, modern technology and poverty alleviating social programs by 2024.
Telephone No. : 433-2001
Globe Mobile No. : 09175532836
Smart Mobile No. : 09989937849
Palawan Electric Cooperative | North National Highway, Bgy Tiniguiban, Puerto Princesa City | Copyright©2019